Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Ręcznie kuta rzeźba w metalu i kamieniu

Rzeźba jest dla nas Królową Sztuk.
Zawiera elementy wszystkich szlachetnych dziedzin artystycznej działalności człowieka: malarstwo, grafika.
Postrzegamy ją jako kwintesencję naszej działalności. Tworząc rzeźbę najpełniej realizujemy ambitne cele pracowni.

Kowalstwo artystyczne Rzeźba w kamieniu Kowalstwo artystyczne


Adam Stachowicz, stone, iron, glass and wood sculpture.

Mapa strony

© McGrupa 2005/2006