Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Kowalstwo artystyczne

Kowalstwo zwykle kojarzy się z ciężką pracą i mało finezyjnym efektem. W naszych rękach kowalstwo staje się rzeczywistą sztuką.
Chcemy dawać szansę obcowania z nią na codzień.

Rzeźba figuralna Rzeźba repusowana Mniejsze formy rzeźbiarskie


Adam Stachowicz, stone, iron, glass and wood sculpture.

Mapa strony

© McGrupa 2005/2006